گزارش تدویر جلسات شوراهای مشورتی بین پولیس و مردم در مرکز و ولایات

مدیریتهای عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد و به سلسله جلسات نوبتی ماهوارشان طی ماه عقرب سال 1398نیز 183 موردجلسه شورای مشورتی میان مردم و پولیس را به اشتراک 3745 تن تدویر نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان تبادل گفتگو نموده، اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت و حل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساختند، همچنان جهت حل آن مشوره های لازم را ارائه نمودند. مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم اقدام نموده اند.

12434345