گزارش تدویر جلسات شوراهای مشورتی بین پولیس و مردم در۱۱ ولایت

moi

مدیریت‌های عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات پکتیکا، نورستان، لغمان، غور، غزنی،  لوگر، کنرها، بادغیس، نیمروز، بغلان و ارزگان شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد نموده و به سلسله جلسات نوبتی ماهوار در ماه حوت سال 1397، 43 موردجلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را با اشتراک 826 تن از اعضای شوراهای مشورتی، تدویر نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان بحث گردیده و اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تامین امنیت وحل مشکلات محلات شان، نظریات و پیشنهادات خود را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن مشوره‌های لازم را ارائه نموده اند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و درتفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم، اجراأت لازم نموده اند. گزارش اجراأت صورت گرفته درجلسات بعدی برای اعضای محترم شوراهای مشورتی، اراییه می‌گردد.