چهار تن به ارتکاب قاچاق و فروش مواد مخدردرولایت های تخار وفاریاب بازداشت شدند

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۹:۳۴
4

منسوبان پولیس مبارزه با مواد مخدر، چهار تن را به ارتکاب قاچاق و فروش مواد مخدر، از مربوطات شهر تالقان و ولسوالی کلفکان ولایت تخار و از مرکز ولایت فاریاب، بازداشت کرده اند.
از جمله افراد بازداشت شده، سه تن به ارتکاب قاچاق شش کیلوگرام چرس، 101 قرص تابلیت نشه آور"کا" ، 197 گرام شیشه و یک عراده موتر از ولایت تخار بازداشت شده است.
وهم چنان، به ارتکاب فروش مواد مخدر، یکتن همراه با مقداری هیروئین و امفتامین از مربوطات حوزه پنجم شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، بازداشت شده اند.
دوسیه های نسبتی افراد بازداشت شده جهت تحقیقات به نهاد مربوطه سپرده شده است.