پنچ تن در پیوند به طراحی حملات هراس افگنانه از کابل وننگرهاربازداشت گردید

moi-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۳۷
x
چهارتن در پیوند به طراحی وسازماندهی حملات هراس افگنانه در کابل بازداشت شدند.
این افراد، طی عملیات نیروهای قطعات خاص پولیس شب گذشته، از مربوطات حوزه هشتم امنیتی کابل بازداشت شده اند.
همچنان نیروهای قطعات خاص پولیس طی عملیاتی، یک تن را در پیوند به طراحی حملات تروریستی ازمربوطات مرکز ولایت ننگرهار بازداشت نموده اند.
از نزد افراد بازداشت شده یک تعداد سلاح و مهمات نیز بدست آمده است.