پنج تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از کابل، پروان، تخار، پکتیا وسرپل بازداشت شدند

jamil-moi
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۰:۳۰
7

منسوبان پولیس مبارزه با موادمخدر، با اجرای چندین عملیات اوپراتیفی در مربوطات ولایت‌های کابل، پروان، تخار، پکتیا و سرپل، پنج تن را به ارتکاب قاچاق و فروش مواد مخدربازداشت کرده‌اند.
ازاین میان؛ یکتن به ارتکاب قاچاق ده کیلوگرام"چرس" از دسپیچری کابل، دو تن به ارتکاب فروش مواد مخدر از ولایت‌های پروان و تخار، یکتن به ارتکاب قاچاق ۱۵۰ کیلوگرام "چرس" از مربوطات ولسوالی احمد آبا ولایت پکتیا و یکتن دیگرهمراه با مقداری مواد مخدر نوع "شیشه و هیروئین" از مرکز ولایت سرپل بازداشت شده‌اند.
دوسیه‌های نسبتی افراد بازداشت شده، پس از تحقیقات ابتدائی به نهاد مربوطه سپرده شده‌اند.