پروژه تهیه و تدارک (39) قلم تونر باب مختلف النوع ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله

moi-af

Publish Date

Closing Date

لطف نموده متن ذیل را از طریق یکی از رسانه ها به نشر اعلان سپارید.
    بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک (39) قلم تونر باب مختلف النوع ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله بابت سال مالی 1403 را به اساس قرارداد بالمقطع با شرکت تجارتی بشری نورزی دارنده جواز نمبر(77528) و آدرس پروان دوم، ناحیه 4، مرکزکابل، کابل به قیمت مجموعی (11,303,631.3) یازده میلیون و سه صدو سه هزار و ششصد و سی و یک اعشاریه سه افغانی عقد قرارداد نماید.
   اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک 40 متره میدان هوائی روبروی شهرک آریا- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.
 

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۱۱:۴۰
Background image

قرارداد امور اعمار ذخیره 200000 لیتره دیزل و ذخیره 100000 لیتره پطرول

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد امور اعمار ذخیره 200000 لیتره دیزل و ذخیره 100000 لیتره پطرول . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۲:۴۱
Background image

پروژه امور اعمار ذخیره تیل 200000 لیتره دیزل و ذخیره تیل 100000 لیتره پطرول

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد پروژه امور اعمار ذخیره تیل 200000 لیتره دیزل و ذخیره تیل 100000 . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۲:۴۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی4 پروژه تهیه وتدارک اجناس مدیریت حفط ومراقبت ریاست عمومی تعمیرات وزارت امورداخله

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

1

پروژه تهیه واکمال  اجناس برق مورد ضرورت مدیریت حفظ ومراقبت قطعات مرکزی ریاست . . .

Back to tenders