پروژه تدارک 19 قلم اجناس مدیریت حفظ و مراقبت شبکه مورد ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله

moi-af

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:
وزارت امور داخله در نظر دارد، پروژه تدارک 19 قلم اجناس مدیریت حفظ و مراقبت شبکه مورد ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله برای سال مالی 1402  به اساس قرارداد بالمقطع را تحت شماره داوطلبی: (MOI-1402-G-0018/Rebid) را به شرح ذیل اعطای قرارداد نماید:
پروژه 19 قلم اجناس مدیریت حفظ و مراقبت شبکه: به شرکت خدمات لوژستیکی حاجی محمد داود امانی  دارنده جواز نمبر(47118-D)آدرس: خانه  604 سرک 5 جاده زاهد ولید مارکیت، ناحیه1 مرکز کابل-کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ(28،491،309)بیست و هشت میلیون چهار صد و نود ویک هزار و سه صد و نه  افغانی، اعطای قرارداد میگردد.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرکه هشتاد متره میدان هوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۳۴
Background image

پروژه امور وصل برق شهرک فامیلی وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه امور وصل برق شهرک فامیلی وزارت امور داخله

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۵ - ۹:۳۴
Background image

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور اعمار تعمیر مسجد شریف 2400 نفره مورد ضرورت قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور اعمار تعمیر مسجد شریف 2400 نفره مورد ضرورت قوماندانی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۱۴:۴۳
Background image

قرارداد امور حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی مورد ضرورت قطعات خاص ولایت لوگر

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد امور حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی مورد ضرورت قطعات خاص ولایت لوگر . . .

Back to tenders