وزیر امور داخله از مجروحین پولیس عیادت و دلجویی نمود

hakimi-moi
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۲۰:۳۷
1

محمد مسعود اندرابی وزیر امور داخله امروز از بهر عیادت و دلجویی مجروحین پولیس به شفاخانه سه صدبستر پولیس رفت.
وزیر امور داخله ضمن عیادت از منسوبین متذکره به رهبری و کارمندان صحی شفاخانه سه صدبستر پولیس، نهم حوت روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی را تبریک گفته و هدایت داد تا از بهر رسیده‌گی جدی و به‌موقع مریضان پولیس از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزند و از هرنوع امکانات موجود برای سلامتی منسوبین متذکره استفاده نمایند.
وزیر امور داخله از رشادت و قهرمانی‌های منسوبین پولیس در راستای تامین امن و نظم عامه و مبارزه با تروریزم یاد کرد و از حمایت همه جانبه رهبری وزارت امور داخله به منسوبین پولیس اطمینان داد.
با این حال، مجروحین منسوبین پولیس که بیشتر آنان در پی درگیری با تروریستان زخمی گردیده‌اند، به وزیر امور داخله اطمینان دادند که پس از صحت یابی شان همچنان به صفوف هم‌سنگران شان باز می‌گردند و در خدمت مردم شان قرار می‌گیرند.