نیمروز؛ یک تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت گردید

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ - ۹:۴۴
adada

منسوبین پولیس سرحدی یک تن را که طور ماهرانه در بوت هایش بیش از یک کیلو گرام موادمخدر (تریاک) را جابجا نموده بود و می‌خواست از طریق بندر ابریشم  ولایت نیمروز به کشور ایران قاچاق نماید بازداشت کردند.