نیروهای امنیتی، ده ها جریب زمین را از وجود بته های کوکنار درمربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند پاکسازی کردند.

moi-af
شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۱۴:۴۶
سب

نیروهای امنیتی، ده ها جریب زمین را از وجود بته های کوکنار درمربوطات ولسوالی مارجه ولایت هلمند پاکسازی کردند.
روند تخریب زمین های کشت شده از وجود بته کوکناردربخش های گونه گون ولایت هلمند به شدت ادامه دارد. بربنیاد فرمان؛ کشت،خرید، فروش، تولید وقاچاق مواد مخدربه گونه مطلق منع بوده با عاملین آن، برخورد جدی صورت می گیرد.