مولوی شمس الرحمان فضلی به عنوان سرپرست ریاست هماهنگی ولایتی معینیت تامیناتی وزارت امور داخله معرفی شد.

moi-af
جمعه ۱۴۰۰/۸/۲۱ - ۱۰:۵۵

به اساس لزوم دید و بیشبرد بهتر امور کاری رهبری وزارت امورداخله، مولوی شمس الرحمان فضلی را به عنوان سرپرست ریاست هماهنگی ولایتی معینیت امور تامیناتی طی محفلی به کارمندان این ریاست معرفی گردید.

مولوی شمس الرحمان فضلی ضمن تشکری از اعتماد رهبری وزارت امورداخله، بر تقویت وپیشبرد بهتر امورتاکید نموده گفت که این اداره، اداره همه ماست و از کارمندان این ریاست خواست تا با روحیه عالی میهنی دربیشبرد امورکاری همکاری همه جانبه نمایند.
وی هم چنان ازرئیس اسبق این ریاست تشکری نموده و خواستاری همکاری در حل مشکلات این ریاست شده و از کارمندان که بنابر هردلیل که به وظایف شان حاضر نشده اند، خواست که به وظیفه شان برگردند.

مصطفی بهادری، رئیس اسبق این ریاست ضمن خوش آمدید وموفقیت های کاری به رئیس جدید، به فعالیت های این ریاست در سال های گذشته اشاره نموده افزود که این ریاست شش سال قبل به هدف تقویه امورکاری در چوکات معینیت تامیناتی ایجاد شد دراین مدت موثریت کاری به ویژه در بخش تامیناتی داشته و کارمندان این ریاست متشکل از اشخاص متعهد و دارای ظرفیت خوبی کاری می باشند.