مولوی بدرالدین حقانی، به عنوان رئیس تدارکات وزارت امورداخله تعین شد

moi-af
شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ - ۱۵:۶
123

به سلسه تعینات در چوکات وزارت امورداخله ، مولوی بدرالدین حقانی، به صفت رئیس تدارکات این وزارت تعین گردید.
درمراسم معرفی، مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفترمقام وزارت امورداخله، شماری روسا و کارمندان ریاست تدارکات حضورداشتند.
مولوی حقانی، از کارمندان اسبق ریاست تدارکات خواست تا به کمال صداقت به مسوولیت های خویش توجه داشته و سعی نمایند که این ریاست را از هرگونه فساد، دزدی  و رشوت خوری پاک نگهدارند وکارمندان اسبق ریاست تدارکات نیز ازهرگونه همکاری در راستای خدمت صادقانه، به رئیس جدید اطمینان دادن