شش‌تن در پیوند به‌قاچاق ۲۷۰ کیلوگرام موادمخدر در ولایت‌های سرپل و ننگرهار بازداشت شدند.

hakimi-moi
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۱۶:۱۳
1

منسوبان پولیس مبارزه با موادمخدر ولایت سرپل، روزگذشته، در نتیجه‌ی یک‌عملیات هدف‌مند، ۱۳۲ کیلوگرام هیرویین و ۵۳ کیلوگرام موادمخدر از نوع شیشه را کشف و پنج‌تن را که مسوولیت نگه‌داری و انتقال آن را به‌عهده داشتند، بازداشت کردند.
از سوی‌دیگر، در نتیجه‌ی دوعملیات جداگانه‌ی دیگر از سوی منسوبان پولیس مبارزه با موادمخدر ولایت ننگرهار، ۷۰ کیلوگرام چرس در این ولایت کشف شد. هم‌چنان ۱۵ کیلوگرام تریاک از منطقه‌ی پل بریکاب، مربوطات ناحیه‌ی 
 نهم شهر جلال‌آباد کشف و یک‌تن در پیوند به‌قاچاق آن بازداشت شد.