سه سارق مسلح درولایت بلخ بازداشت شد

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۰:۱۲
9

پولیس بلخ، سه سارق مسلح حرفوی را که در قضایای متعدد جنایی به ویژه چپاولگری زورگوئی و آزار اذیت مردم درنقاط مختلف شهرمزار، نقش داشتند، بازداشت کرده اند.
این گروه سارقین مسلح، از مدتی زیر پیگرد نیروهای پولیس بلخ قرار داشتند که سرانجام روزگذشته، از منطقه گذر پارسا مربوطات حوزه دوم شهرمزار، شناسائی وبازداشت شدند.
ازنزداین گروه سارقین، یک قبضه تفنگچه ویک عراده موتر تکسی فاقد اسناد نیزبدست آمده است.
دوسیه نسبتی این گروه سارقین مسلح حرفوی، جهت تحقیقات به نهاد مربوطه سپرده شده است.