سرپرست وزارت امور داخله به آمرین حوزه‌های پولیس شهر کابل هدایت داد تا در مبارزه برضد جرایم و تأمین امن و نظم در شهر، بیشتر از پیش سعی و تلاش نمایند

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ - ۹:۳۶
7

حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخله، شام روز گذشته، با آمرین حوزه‌های پولیس شهر کابل دیدار نموده ضمن ستایش از کارکردهای آنان، تأکید کرد که این اقدامات در جهت تأمین امنیت و تنفیذ قانون کافی نبوده و نیاز است تا مسئولین بیشتر در این زمینه سعی و تلاش نمایند تا قناعت مردم حاصل گردد.
سرپرست وزارت امور داخله هم‌چنان به آمرین حوزه‌های پولیس شهر کابل هدایت داد که در راستای مبارزه برضد جرایم، زورگویان، قاچاقبران مواد مخدر و آدم‌ربایان از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نورزیده و نیز کوشش‌های شان را در جلب همکاری بیشتر مردم با پولیس، بیشتر سازند.
آقای حیات از سوی هم، به آمرین حوزه‌های پولیس شهر کابل اطمینان داد که از اقدامات جدی قانونی آنان در برابر زورگویان و قانون شکنان قاطعانه حمایت خواهد کرد.