سرپرست وزارت امور داخله بر اجرای اصل مکافات و مجازات در صفوف نیروهای پولیس تأکید ورزید

hakimi-moi
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۵:۱۴
1

نشست رهبری وزارت امور داخله به هدف ارزیابی چالش ها و کارکردهای های صورت گرفته در این وزارت، قبل از ظهر امروز به ریاست جنرال عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت امور داخله و اشتراک معینان و رؤسای این وزارت برگزار گردید.
در این نشست ابتدا معینان مبارزه برضد مواد مخدر و امور تأمیناتی وزارت امور داخله گزارش پیرامون تجهیز و رسیدگی به نیازمندی های پولیس و نیز مبارزه با مواد مخدر را با سرپرست وزارت امور داخله ارائه نموده و چالش های فراه راه کار در این راستا را شریک ساختند.
جنرال عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت امور داخله پس از استماع گزارشات مسئولین، هدایت داد تا در جهت رفع نیازمندی های نیروهای پولیس اقدامات سریع و به وقت انجام شود.
از سوی هم در نشست متذکره، سرپرست وزارت امور داخله روی اجرای اصل مکافات و مجازات در صفوف نیروهای پولیس تأکید ورزیده هشدار داد که هیچ نوع غفلت وظیفوی در این زمینه به وی قابل قبول نخواهد بود.