ریاست عمومی صحیه

معلومات مختصر در مورد ریاست عمومی خدمات صحیه

پس منظر:

ریاست عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله در سال ۱۳۵۳ تاسیس گردیده است که در ابتدا  بشکل یک کلینیک سراپا آغاز به فعالیت نموده است اما با گذشت زمان، سعی و تلاش رهبری ریاست عمومی خدمات صحیه یک ریاست عادی و بلاخره در سال ۱۳۹۳ به ریاست عمومی خدمات صحیه تبدیل گردیده است. ریاست عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله بمنظور عرضه خدمات صحی معیاری برای منسوبین وزارت امور داخله دارای یک شفاخانه تخصصی به کمیت ۴۱۰ بستر، شفاخانه کوید ۱۹ به کمیت ۲۰۰ بستر، شفاخانه ۵۰ بستر صحت روانی، معتادین و اعصاب، شفاخانه ۲۰ بستر انتانی و پولی کلینیک مرکزی در مرکز و ۷ شفاخانه ساحوی در ولایات تیپ A، ۲۷ کلینیک قوماندانی های امنیه ولایات و ۱۰۲ مراکز صحی در سطح ولایات می باشد.

شفاخانه ۳۰۰ بستر مرکزی پولیس که فعلا ظرفیت ۴۱۰ بستر را دارا میباشد، یک شفاخانه تخصصی است که مسئولیت عرضۀ خدمات صحی معیاری را برای تمام مجروحین، مریضان و اعضای فامیل های منسوبین وزارت امور داخله در سطح مرکز به عهده دارد و بطور ۲۴ ساعته در خدمت مجروحین، مریضان و اعضای فامیل های منسوبین وزارت امور داخله قرار دارد. این شفاخانه خدمات صحی را در مطابقت به پالیسی ملی صحی نیروهای دفاعی و امنیتی نه تنها برای منسوبین وزارت امور داخله بلکه در حالات عاجل برای مریضان ملکی با داشتن ترینر متخصصین، متخصصین، داکتر معالج، نرس ها،تکنیشن لابراتوار و فارمسست ها در بخش های جراحی عمومی، جراحی اورتوپیدی، جراحی اعصاب، داخله عمومی، گوش و گلو، چشم، نسایی ولادی، جلدی، نفرولوژی، امراض صدری(قلب و شش)، جراحی وجه، یورولوژی، جراحی اطفال، داخله اطفال، پتالوژی و امراض انتانی عرضه میدارد. همچنان در شفاخانه ۳۰۰ بستر مرکزی پولیس بخش های تشخیصیه و متممه بااستندرد های جهانی مانند فارمسی، انستیزی، لابراتوار، التراساوند، رادیوگرافی، سی-تیاسکن و ام-ار-ای نیز عرضه خدمات صحی را برای منسوبین وزارت امور داخله انجام میدهد.

 

اجراآت عمده در بخش معالجه و تداوی طی ۱۸ ماه

 • بیشتر از ۹۸٪ مجروحین و مریضان پولیس ملی که تعداد شان (۴۸۲۸۷۲) تن میشود در شفاخانه ها و کلینیک های ریاست عمومی خدمات صحیه در مرکز و ولایات  تحت تداوی و معالجه قرار گرفته اند.
 • کمتر از ۲٪ مجروحین و مریضان پولیس ملی که تعداد شان (۲۱۰) تن میشود و امکان تداوی شان در داخل کشور موجود نبوده بعد از دایر نمودن کانسلیوم صحی غرض تداوی به خارج از کشور معرفی گردیده اند. البته قابل یادآوریست که به تعداد ۵۰ تن مجروحین جنگی نظر به تفاهم نامه میان کشور دوست هندوستان و دولت ج.ا.ا عقد گردیده است طوری مجانی تحت تداوی قرار میگیرند و متباقی از طریق اداره محترم امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعزام میگردد.
 • به تعداد ( ۶۲۳۴۹ ) تن از مجروحین و مریضان قطعات و جزو تامهای پولیس ملی در سرویس های مختلفه شفاخانه های مرکزی و ولایات بستر و معالجه شده اند .
 • برای تعداد ( ۳۳۴۸ ) تن از مجروحین  مبلغ (۱۷۶۰۴۵۱۷) افغانی مساعدت نقدی حسب هدایت مقامات محتر م صالحه توزیع گردیده است.

انکشافات

 • انکشاف شفاخانه مرکزی پولیس از ۳۰۰ بستر به ۴۱۰ بستر.
 • فعال سازی بخش ETT، ادیومیتری، عملیات های جراحی بسته (Laparoscopic surgery) و لیتوتراپسی برای اولین بار در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس.
 • فعال سازی و انکشاف سردخانه جهت پذیرش، تجهیز و تکفین و انتقال جنازه شهدا پولیس ملی به تمام سطوح.
 • اعمار یک هنگر جدید و ترمیم دو هنگر قبلی قوماندانی دیپو های طبی بشکل معیاری و استندرد بمنظور حفظ و نگهداری ادویه جات، ریجنت ها، واکسین ها، ملزمه، سامان آلات و وسایل طبی.
 • تدوین کورس های کوتاه مدت التراسوند، ای سی جی و میدیک برای پرسونل ریاست عمومی خدمات صحیه
 • ترتیب و تدوین ژورنال طبی و راجستر آن در اکادمی علوم و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ.
 • ترتیب لست فورمولیر دوایی(ادویه مجوز) برای سال مالی ۱۳۹۹ که شامل ۲۵۰ قلم ادویه  اساسی برای شفاخانه های مرکزی ،شفاخانه های ولایتی وتمام آمریت های صحیه قطعات وجزوتام های پولیس ملی میباشد.
 • فعال سازی شفاخانه ۲۰ بستر ولایت کندز بمنظور عرضه خدمات صحیه معیاری و استندرد برای مجروحین و مریضان نیروهای دفاعی و امنیتی ولایات شمال شرق که شفاخانه مذکور با اکمال ۱۱۳ قلم سامان آلات و ماشین الات تجهیز و و به بهره برداری سپرده شده است.
 • جلب و جذب متخصصین، دوکتوران، معاون دوکتوران و تکنیشن های طبی مطابق تشکیل به مراکز صحیه ولایات و مرکز.
 • اکمال ۲۰ پایه وینتلاتور، ۵ پایه نیبولایزر، ۱۰ پایه ماشین اس سی جی، ۲ پایه مونیتور جمع اوری خون، ۸ پایه ماشین های مختلف برای فزیوتراپی، ۱ پایه ادیومیتر، ۲ پایه لایت کیور، ۱۶ پایه اتوکلاف، ۵۸ پایه مانیتورعلایم حیاتی، ۴ پایه ماشین انستیزی،۱۴ پایه اوتوکلاف، ۲ عدد بادی وارمر، ۳۰ پایه انفویژن پمپ، ۱ پایه الکتروکوتیر و ۳۰ پایه سیرونج پمپ، یک پایه ماشین مموگرافی، یک پایه فلوروسکوپی، ۵ پایه ماشین اکسری دیجیتل.

 

نو آوری ها و دست آورد های عمده

 • ترتیب و تدوین پلان استراتیژیک چهار ساله ریاست عمومی خدمات صحیه و منظوری مقام محترم وزارت امور داخله اخذ و مرعی الاجرا می باشد
 • ایجاد یک شفاخانه به کمیت ۲۰۰ بستر بمنظور اسکریننگ، قرنطین و تداوی مبتلایان منسوبین پولیس ملی در مرکز تربیوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله  و به بهربرداری سپرده شده است.
 • ترتیب و تنظیم پروپوزل و پلان تطبیقی ارتقاء ظرفیت های مسلکی ریاست عمومی خدمات صحیه، دریافت منابع مالی و ارسال آن به مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدی.
 • فعال سازی سیستم  ویدیوکنفرانس (VTC) ریاست عمومی خدمات صحیه با مراکز صحی ۳۴ ولایت کشور و امرین صحیه قطعات مرکزی وزارت امور داخله ماهانه.
 • ایجاد نوکریوالی ریاست عمومی خدمات صحیه جهت جمع آوری گزارش ها و راپور های دقیق ۲۴ ساعته از مریضان، مجروحین  و شهدا پولیس ملی در سطح کشور و ارایه گزارش ۲۴ ساعته به ریاست پلان و اوپراسیون وزارت امور داخله.
 • دایر نمودن کورس های مدیریت و اداره، کمپیوتر و انگلیسی برای پرسونل ریاست عمویم خدمات صحیه.

پلان های آینده

 • کار برای ایجاد شفاخانه ها به کمیت ۵۰ بستر در ولایات هرات، ننگرهار، کندز، پکتیا، هلمند، قندهار و بلخ بمنظور اسکریننگ، قرنطین و تداوی مبتلایان منسوبین پولیس ملی در مراکز تربیوی جریان دارد.
 • تثبیت احتیاج جهت اکمال ۱۵۳ قلم مواد وقایوی، ملزمه، سامان آلات و ماشین آلات طبی ترتیب گردیده است. حدود ۹۰ فیصد اکمالات تکمیل گردیده است.
 • ارتقاء شفاخانه های ساحوی ۷ ولایات درجه یک از ۲۰ بستر به ۵۰ بستر.
 • انکشاف کلینیک های قوماندانی های امنیه ولایات.