دعوت به داطلبی پروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

Anonymous (not verified)

Publish Date


دعوت به داطلبی

وزارت امورداخله ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید ،تادرپروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی برای سال مالی 1398خویش رابه اساس قرارد دادقمیت فی واحد تحت شمارهMOI98-G-2008))  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورد ه ،وآفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک 80 متره میدان هوای حامد کرزی کابل ،افغانستان ارایه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد .جلسه آفرگشایی هم زمان باختم معیاد تسلیمی آفرها درمقرریاست تدارکات وزارت امورداخله تدویرمیگردد.
 

More tenders

جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۲:۵۰
Background image

ابراز علاقمندی پروژه  قرارداد نصب وراه اندازی سیستم مدیریت مالی ومعلوماتی افمیس

 قرارداد نصب وراه اندازی سیستم مدیریت مالی ومعلوماتی (AFMIS)

شماره داوطلبی :MOI-98-S-0015

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا درپروسه داوطلبی قرارداد نصب . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۸:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تخلیه چاه فاضلاب مورد ضروت ریاست ع محافظت عامه وتصدی امنیتی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانده می شود، که وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد پروژه تخلیه چاه فاضلاب مورد ضروت ریاست ع محافظت عامه . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۸:۵۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات های پنجم و ششم  پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب، تخلیه چاه های سپتیک وا نتقال کثافات جامد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد لات های پنجم و ششم  پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم دستگاه . . .

Back to tenders