دعوت به داطلبی پروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

shahab

Publish Date


دعوت به داطلبی

وزارت امورداخله ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید ،تادرپروسه تدارک 17 قلم عینیات مفروشاتی برای قطعات وجزوتام های معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی برای سال مالی 1398خویش رابه اساس قرارد دادقمیت فی واحد تحت شمارهMOI98-G-2008))  اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را از ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورد ه ،وآفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی به آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک 80 متره میدان هوای حامد کرزی کابل ،افغانستان ارایه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد .جلسه آفرگشایی هم زمان باختم معیاد تسلیمی آفرها درمقرریاست تدارکات وزارت امورداخله تدویرمیگردد.
 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۱ - ۱۰:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم برق، ایرکندیشن، جنراتور و مبلائیل تبدیلی لات نهم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور
داخله ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه خدمات حفظ و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۱ - ۱۰:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات حفظ و مراقبت سیستم برق، ایرکندیشن، جنراتور و مبلائیل تبدیلی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله
ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه خدمات حفظ و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۲۰ - ۱۵:۳۸
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه تدارک یک قلم نان خشک مورد نیاز سال مالی 1398 معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

اعلان تدارکات تهیه تدارک یک قلم نان خشک مورد نیاز سال مالی 1398 معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی- به اساس قرارداد چارچوبی تحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/98/G-2338/NCB) وزارت امورداخله ازتما . . .

Back to tenders