در ۴ ولایت، ۵ کارخانه مواد مخدر کشف و ۶تن بازداشت گردیدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۱:۲۵
sfsf

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه ۴تن را از بلخ، یک تن را با 2 کیلوگرام شیشه، یک مقدار چرس و تابلیت کا از خوست و یک تن دیگر را نیز با ۳۹۵۶ عدد تابلیت های نشه آور از شهر کابل بازداشت نمودند.
همچنان پولیس،۵ کارخانه مواد مخدر را در ولسوالی های تولک، شهرک و مرکز ولایت غور با ۲۲۱۵ کیلوگرام یامه آرد شده ۳۰ کیلو نمک، ۵۰ لیتر اکسل، ۶۲۰ لیتر تیل دیزل کشف و حریق نموده و ۲ عراده موترسایکل را نیز ضبط نمودند.