در ۳ ولایت؛ یک کارخانه مشروبات الکولی کشف و ۱۴ تن بازداشت شدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷ - ۱۲:۴
ZCxC

پولیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین اقدام جداگانه ۷تن را از هرات و ۳تن را از بلخ در پیوند به فروش مواد مخدر بازداشت نمودند.
همچنان پولیس یک کارخانه مشروبات الکولی را در ولایت خوست کشف نموده و یک تن را در پیوند به آن بازداشت کردند.