در ولایت غور؛ ۱۶ کارخانه اومان کشف و ۱۲تن در پیوند به آن بازداشت گردیدند

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۵:۴۲
سیبسیبس

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت غور طی یک هفته گذشته در نتیجه چندین عملیات جداگانه ۱۶ کارخانه اومان را کشف و حریق نموده و ۱۲تن را در پیوند به آن بازداشت کردند.
قابل ذکر است از کارخانه های ذکر شده بیش از ۸۱ هزار کیلوگرام  اومان کشف و توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر آن ولایت حریق گردیدند.