در شش ولایت ۱۲۵ جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی گردید

moi-af
یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ - ۱۰:۳۳
دتت

در ادامه کمپاین روند تخریب کشت زارهای کوکنار این بار منسوبین مبارزه با مواد مخدر ۲۶جریب زمین را در ولسوالی اچین ، ۱۵ جریب زمین در ولسوالی نازیان و ۴ جریب زمین را در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار ۲۷ جریب زمین را در ولسوالی علینگار و ۱۸جریب زمین را در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، ، ۱۷ جریب زمین را در ولایت هرات، ۱۱ جریب زمین را در ولسوالی میزان ولایت زابل، ۶ جریب زمین را در ولسوالی های تگاب اعلم ،مقر و سنگ آتش ولایت بادغیس و یک جریب زمین  دیگر را در شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان از کشت کوکنار پاکسازی نمودند.