تهیه وتدراک 26 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه   برای سال مالی1399  

nazary_admin

Publish Date

تهیه وتدراک 26 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه   برای سال مالی1399  

شماره دعوت به داوطلبی:MOI99-G-0031                                                                                                      

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در تهیه وتدراک 26 قلم کتب مورد نیاز قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1399.

 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوطه را از آمریت اجناس ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  21 روز تقویمی به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 میتره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، کابل-افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. همچنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی طبق شرطنامه اخذ میگردد و جــــــلسه آفـــــــــــرگشایی هم زمان با ختـــم معیــــــــــاد تسلیمی آفـــــــــــرها در مقر ریاست تدارکات وزارت امـــــــــــورداخـــــــــــله تدویر می گــــــــــــردد.

نوت: اگرکدام تفاوت میان شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد متن شرطنامه مدار اعتبار است.

 

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۲ - ۱۰:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امورتحکیمات امنیتی منزل رهایشی محترمه حوا علم نورستانی ریس کمیسیون مستقل انتخابات

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امورتحکیمات امنیتی منزل رهایشی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۲ - ۱۰:۹
Background image

لغو اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک

قبلاً اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک دارای شماره داوطلبی MOI99-G-2008 rebid ولایت نیمروز اشتباه به اعلان سپرده شده است.

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۹:۵۸
Background image

تصمیم اعطا قرارداد لات 6و10(ولایات های پنجشیر و بامیان) پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1399 و 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، اعطا قرارداد لات 6و10(ولایات های پنجشیر و بامیان) پروژه تهیه و . . .

Back to tenders