بازداشت یک گروپ ۷ نفری اختطاف‌گران توسط مجاهدین حوزه پانزدهم شهر کابل

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۴

بازداشت یک گروپ ۷ نفری اختطاف‌گران توسط مجاهدین حوزه پانزدهم شهر کابل این افراد در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده اند. جزییات موضوع را در گزارش ببینید.

https://youtu.be/U51OD36fX_Y