اعلان دعوت به داوطلبی پروژه 22 قلم پرزه جات مخابروی و کمپیوتری مورد ضرورت ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی

nazary_admin

Publish Date

شماره های دعوت به داوطلبی:MOI/99-G-0023

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه 22 قلم پرزه جات مخابروی وکمپیوتری  مورد نیاز ریاست محترم مخابره وتکنالوژی معلوماتی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه های مربوطه را از آمریت تدارکات اجناس  ریاست تدارکات وزارت امــورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طــور سربسـته از تاریخ نشر اعلان  الی 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع  سرک 80 متره مــیدان هـوایی بین المللی حامد کرزی، کابل-افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نـــمی باشد. همچنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی طبق شرطنامه اخذ میگردد و جـلسه آفـرگشایی هم زمان با ختـــم معیــــــــــاد تسلیمی آفـــــــــرها در مقر ریاست تدارکات وزارت امـــــــــــورداخـــــله تدویر می گــــــــــــردد  .                                                          

نوت: اگر کدام تفاوت میان شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد متن شرطنامه مدار اعتبار است  .

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۹:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد "پروژه امور ساختمان تعمیر جدید، برجهای ترصد، سیستم آبرسانی، سیستم برق، حفر دو حلقه چاه آب، اتاق واتر پمپ و اتاق جنراتور، مورد ضرورت مدیریت اطفائیه قوماندانی امنیه ولایت بامیان

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، تا قرارداد "پروژه امور ساختمان تعمیر جدید، برجهای ترصد، سیستم آبرسانی، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۷ - ۱۲:۱۵
Background image

امور ساختمان تعمیر جدید الاحداث ق.ا ولسوالی پل حصار ق.ا ولایت بغلان

امور ساختمان تعمیر جدید الاحداث ق.ا ولسوالی پل حصار ق.ا ولایت بغلان

شماره دعوت به داوطلبی: MOI99-F- 0050  

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۱:۲۴
Background image

پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

. . .

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

Back to tenders