اعلان داوطلبی پروژه یک قلم روغن مایع مورد ضرورت قطعات و جزتام های مرکزی و زون های ساحوی بشمول قوماندانی های امنیه ولایات برای سال مالی 1398 به اساس قرارداد چهارچوبی

Anonymous (not verified)

Publish Date

اعلان تدارکات

تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت قطعات و جزتام های مرکزی و زون های ساحوی بشمول قوماندانی های امنیه ولایات برای سال مالی 1398 به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/98/G-2339/NCB) وزارت امورداخله ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک یک قلم روغن مایع[1] اشتراک نموده ونقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت { www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00  بتاریخ 8 جدی 1397  به  اداره تدارکات ملی  واقع  ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا پشتونستان وات کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به اساس هر قلم هر زون مبلغ ذیل میباشد،

زون

مبلغ تضمین

واحد پولی

زون

مبلغ تضمین

واحد پولی

قطعات و جزوتام های مرکز (اپارات)

1,100,000

افغانی

قوماندانی زون 505 بست هلمند و مربوطات آن

480,000

افغانی

قوماندانی زون 101 آسمایی و مربوطات آن

700,000

افغانی

قوماندانی زون 606 انصار و مربوطات آن

800,000

افغانی

قوماندانی زون 202 شمشاد و مربوطات آن

900,000

افغانی

قوماندانی زون 707 پامیر و مربوطات آن

825,000

افغانی

قوماندانی زون 303 سپین غر و مربوطات آن

750,000

افغانی

قوماندانی زون 808 سپین زر و مربوطات آن

540,000

افغانی

قوماندانی زون 404 میوند و مربوطات آن

1,150,000

افغانی

مجموع

7,245,000

افغانی

  جلسه آفرگشایی بتاریخ 8 جدی 1397 ساعت 10:00در  اطاق جلسات منزل اول ، اداره تدارکات ملی  تدویر می گردد.

 

[1]    توضیح مختصر درمورد نوع اجناس، خدمات و امور ساختمانی به شمول کمیت، موقعیت پروژه و سایرمعلومات ضروری جهت قادرساختن داوطلبان واجد شرایط به منظور اتخاذ تصمیم دررابطه با جواب و یا عدم ارائه جواب به دعوت.

Documents

دانلود اعلان

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۹
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

Back to tenders