اعلان داوطلبی پروژه های یک قلم نان خشک و دو قلم گوشت (گاو و گوسفند)

Anonymous (not verified)

Publish Date

اعلان تدارکات

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت{ www.npa.gov.af} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ضرب الاجل  تسلیم دهی آفر تعیین شده هر پروژه، به  اداره تدارکات ملی  واقع  ریاست عمومی اداره امور ج.ا.ا پشتونستان وات کابل افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

  1. پروژه تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و زون های ساحوی بشمول قوماندانی های امنیه ولایات برای سال های مالی 1398 به اساس قرارداد چارچوبی تحت شماره داوطلبی NPA/MoI/98/G-2321/NCB – ضرب الاجل تسلیم دهی آفر : الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مؤرخ 01  جدی  1397
  2. پروژه تهیه و تدارک  دو قلم گوشت ( گاو و گوسفند) مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و زون های ساحوی بشمول قوماندانی های امنیه ولایات برای سال های مالی 1398 به اساس قرارداد چارچوبی تحت شماره داوطلبی NPA/MoI/98/G-2320/NCB – ضرب الاجل تسلیم دهی آفر : الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مؤرخ 02  جدی 1397

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی و به مبالغ ذیل برای هر قلم هر پروژه تعیین گردیده است:

شماره

زون مربوطه

مقدار تضمین         یک قلم نان خشک

مقدار تضمین  دو قلم گوشت (گاو و گوسفند)

واحد پولی

1

آپارات مرکزی

3,775,000

گاو

5,352,000

افغانی

گوسفند

5,195,000

2

زون 101 آسمائی

2,638,000

گاو

3,702,000

افغانی

گوسفند

3,592,000

3

زون 202 شمشاد

4,177,000

گاو

5,947,000

افغانی

گوسفند

5,280,000

4

زون 303 سپین غر

3,867,000

گاو

6,156,000

افغانی

گوسفند

5,032,000

5

زون 404 میوند

3,792,000

گاو

5,750,000

افغانی

گوسفند

4,951,000

 

6

زون 505 بست هلمند

1,660,000

گاو

2,555,000

افغانی

گوسفند

2,216,000

7

زون 606 انصار

2,900,000

گاو

3,452,000

افغانی

گوسفند

3,460,000

8

زون 707 پامیر

2,163,000

گاو

3,559,000

افغانی

گوسفند

2,845,000

9

زون 808 سپین زر

3,042,000

گاو

4,270,000

افغانی

گوسفند

3,445,000

 

نوت 1: جلسات آفرگشایی پروژه های فوق الذکر، همزمان با ختم ضرب الاجل تسلیم دهی آفر برگزار خواهد گردید.

نوت 2: جلسات قبل از داوطلبی پروژه های فوق الذکر ساعت 10:00 قبل از ظهر مؤرخ 20 قوس 1397 در ریاست عمومی تدارکات وزارت امور داخله برگزار می گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۹
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

Back to tenders