اعلان آگاهی پروژه لات های اول ، دوم دوقلم چوب ولات چهارم یک قلم ذغال سنگ معینیت محافظت عامه

shahab-pro

Publish Date

            بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود. وزارت امور داخله ج .ا .ا در نظر دارد تا تهیه وتدارک لات های اول به مبلغ 11446271.9 افغانی یازده ملیون و چهارصدوچهل وشش هزارو دوصدو هفتاد ویک عشاریه نو افغانی ولات دوم به مبلغ 5645430 پنج ملیون و شش صدو چهل وپنج هزارو چهارصدو سی افغانی  دوقلم چوب را تحت شماره داوطلبی MOI /98/G-2334/NCB به اساس قرارداد چهارچوبی به شرکت خدمات لوژستیکی محمد ولی سلیم زوی شماره جواز شرکت (0101-18556)،آدرس مربوط دهن چمن حضوری ولید مارکیت کابل

و لات چهارم یک قلم ذغال سنگ تصفیه شده به مبلغ 4714200 چهار ملیون و هفت صدو چهارده هزارو دوصد افغانی تحت شماره داوطلبی MOI/98/G2018/NCB به اساس قرارداد چهارچوبی به شرکت احمد شعیب نوریان لمیتد شماره جواز(0101-18568) آدرس مربوطه قوای مرکز کابل مورد ضرورت ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی  برای سال مالی 1398 اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوایی روبروی شهرک آریا –کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۹
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۶
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

Back to tenders