اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

moi-af

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:
بملاحظه اسناد ده سال گذشته معلوم گردید که بنابر عوامل متعددی در تعدادی از ولایات از قبیل، زابل، بادغیس، کندهار، جوزجان، پکتیکا، سمنگان، سرپل، ارزگان، نیمروز و فراه در طی سالهای قبل، جوانان فارغ صنف (۱۲) و یا دارای اسناد معادل آن نتواسته اند جهت ثبت نام به پوهنځی های مختلف قوماندانی عمومی اکادمی پولیس مراجعه نمایند و از این پروسه محروم مانده اند.
بنأ طبق هدایت معینیت اداری وزارت امور داخله، فیصله هیآت رهبری قوماندانی عمومی اکادمی پولیس جهت تطبیق پلان منظور شده، بمنظور فراهم آوری سهولت و جلوگیری از مصارف رفت و برگشت جوانان، تصمیم بر آن شد تا بمنظور پیشبرد ثبت نام داوطلبان ولایات متذکره هیآتی به ترکیب افسران قوماندانی عمومی اکادمی پولیس به ولایات متذکره سفر نمایند و با هماهنگی قوماندانی های جلب جذب پولیس ولایات مورد نظر، ثبت نام داوطلبان ذیلأ صورت گیرد:
1. ولایات پکتیکا و زابل: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایات متذکره.
2. ولایات کندهار، هلمند و ارزگان: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایت کندهار.
3. ولایات سمنگان، جوزجان و سرپل: در قوماندانی جلب و جذب پولیس ولایت بلخ:
 4- ولایات نیمروز، فراه، غور و بادغیس در قوماندانی های جلب و جذب ولایات متذکره.
نوت: داوطلبان ولایات ذکر شده در صورتیکه در کابل ثبت نام نموده باشند و یا جهت ثبت نام مراجعه نموده اند قابل اعتبار بوده و نیاز به ثبت نام مجدد نمیباشد.
پروسه ثبت نام به روز شنبه مورخ  8/7/1445 ه-ق مطابق به 30/10/1402 ه-ش آغاز و الی پنجشنبه مورخ 13/07/1445 ه-ق مطابق 05/11/1402 ه-ش ادامه می یابد.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۸
Background image

اطلاعیه قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

به اطلاع داوطلبان واجدین شرایط شمولیت در پوهنځی های مختلف قوماندانی عمومی اکادمی پولیس که قبلاً معاینات فزیکی را موفقانه سپری نموده و فورمه اداره م

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۴۷
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۱۴:۴۴
Background image

اطلاعیۀ قوماندانی عمومی اکادمی پولیس!

به تعقیب اطلاعیه قبلی، یکبار دیگر به سمع علاقمندان رسانیده میشود:

بازگشت به اطلاعیه ها