اطلاعیه!

moi-af
شسیبسیبسب

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که اینک یکبار ديگر به باقیداری وسایط شان معافیت منظور گردیده است.
مدت معافیت این دور الی اخیر سال ۱۴۰۲ می باشد.
 بنآ از مالکین و متصرفین موصوف تقاضا می شود تا به ادارات مربوطه ترافیک مراجعه نموده و اسناد وسایط خویش را تمدید نمایند.

معافیت به اساس سه کتګوری ذیل داده می شود:
۱ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۴ و پایین تر از آن ۱۰۰ فیصد 
۲ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۵ الی سال ۱۳۹۷ ۹۰ فیصد
۳ – معافیت باقیداری از سال ۱۳۹۸ الی سال ۱۴۰۱ ۸۰ فیصد

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه!

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۲:۵۵
Background image

اطلاعیه

براساس راپور گمرک کابل به وزارت امور داخله در مورد ۴۴عراده وسایط پلیت دار که قبلاً مفقود گردیده بود و دارای پلیت کابل، هرات، بلخ و پکتیا میباشند و

بازگشت به اطلاعیه ها