اطلاعیه قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

jamil-moi
8

به اطلاع تمام کامیابان برنامه فوق لیسانس اکادمی پولیس مـلی که شـــامل جـــدول زیر مــی باشـــنـد رسـانیده مــیشود که طی سه روز اعتبار از تاریخ 12 دلو الی 15 دلو سال روان غرض طی مراحل اسناد ذاتی شان به قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق تشریف بیآورند.
واجدین شرایط اسناد ذیل را با خود داشته باشند.
1 – اصل تذکره تابعیت و کاپی رنگه آن.
2 – اصل سند تحصیلی و ترانسکریپت نمرات وکاپی رنگه آن.
3 –چهار قطعه عکس (4x3) رنگه با پس زمینه سفید.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۰:۴۷
Background image

اطلاعیه قومندانی عمومی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

به اطلاع آنعده واجدان شرایط شمولیت به اکادمی پولیس که امتحان کانکورشمولیت را ازطریق اداره محترم ملی امتحانات موفقانه سپر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۳:۳۲
Background image

اطلاعیه قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

به اطلاع تمام فارغان صنوف دوازدهم مرکز و ولایات کشور که کارت اشتراک در امتحان کانکور شمولیت به برنامه لیسانس (چهار ساله)

بازگشت به اطلاعیه ها