اطلاعیه قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

jamil-moi
7


به اطلاع عموم فارغان دوره لیسانس رشته‌های: کمپیوتر ساینس، حقوق، شرعیات، ژورنالیزم، اقتصاد و روانشناسی پوهنتون‌های ملکی که قبلاً جهت شمولیت به برنامه فوق لیسانس دراکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق ثبت نام نموده و مصاحبه خود را از طریق کمیسیون موظف موفقانه سپری نموده اند، رسانیده می‌شود که امتحان نهایی بتاریخ 1398/11/6 روزیکشنبه ساعت 10:00 پیش از ظهردر قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق اخذ می‌گردد.
نوت: از آوردن تیلفون های هوشمند و سایر وسایل غیر مجاز جداً خود داری گردد.
داوطلبان کاپی تذکره تابعیت را غرض شناسایی با خود داشته باشند.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۰:۴۷
Background image

اطلاعیه قومندانی عمومی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

به اطلاع آنعده واجدان شرایط شمولیت به اکادمی پولیس که امتحان کانکورشمولیت را ازطریق اداره محترم ملی امتحانات موفقانه سپر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۳:۳۲
Background image

اطلاعیه قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق

به اطلاع تمام فارغان صنوف دوازدهم مرکز و ولایات کشور که کارت اشتراک در امتحان کانکور شمولیت به برنامه لیسانس (چهار ساله)

بازگشت به اطلاعیه ها