اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های لات اول و دوم یک قلم روغن مورد نیاز ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی ۱۳۹۸

shahab-pro

Publish Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ؛ وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد تدارک یک قلم روغن لات اول ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی قیمت فی واحد مبلغ(91.4)نودویک اعشاریه چهار افغانی، قیمت حد اقل مبلغ(7,418,652.375) هفت میلیون و چهارصدوهژده هزارو ششصدوپنجاودو اعشاریه سیصدوهفتادو پنج افغانی و قیمت حد اکثر(9,891,536.5) نه میلیون و هشتصدو نودویک هزارو پنجصدو سی وشش اعشاریه پنج افغانی را تحت شماره داوطلبی به اساس قرارداد چهار چوبی را با  شرکت خدمات لوژستیکی و اکمالاتی برادران تاج میل دارنده جواز شرکت(D-03--1055) ادرس مربوط باغچه شکار مرکز هرات هرات و  قرارداد تدارک و یک قلم روغن لات دوم  ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی قیمت  فی واحد مبلغ(96)نودوشش افغانی ، قیمت حد اقل مبلغ(3,165,426.048) سه میلیون یگصدو شصت و پنج هزارو چهار صدو بیست وشش اعشاریه صفرچهل و هشت افغانی و قیمت حد اکثر(4,220,568) چهار میلیون دوصدو بیست هزارو پنجصد وشصت و هشت افغانی را تحت شماره داوطلبی به اساس قرارداد چهار چوبی را با  شرکت خدمات لوژستیکی و اکمالاتی برادران تاج میل دارنده جواز شرکت(D-03--1055) ادرس مربوط باغچه شکار مرکز هرات هرات، مورد ضرورت  سال مالی ۱۳۹۸ را  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ؛ میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی؛ قرارداد منعقد نخواهد شد.حق الشاعه مطلب فوق را از دارایی وزارت امور داخله حصول فرموده و کتنگ آنرا ارسال خواهند نمود.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۲۱:۵۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک پروژه اطلاعات جمعی مورد ضرورت ریاست مطبوعات وزارت امور داخله

عنوان: تهیه وتدراک پروژه اطلاعات جمعی مورد ضرورت ریاست مطبوعات وزارت امور داخله  برای سال مالی  1398.

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0052 rebid

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۲۱:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد تهیه و تدارک پروژه 16 قلم ادویه مورد نیاز ریاست عمومی خدمات صحیه پولیس

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پروژه 16 قلم ادویه مورد نیاز ریاست عمومی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۲۳:۴۵
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 63 قلم رجنت لابراتواری

تهیه وتدراک 63 قلم ریجنت لابراتوری مورد ضرورت ریاست عمومی خدمات صحیه پولیس 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0070

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا درتهیه . . .

Back to tenders