اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 4 قلم حبوبات (لات دوم و سوم) مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها

nazary_admin

Publish Date

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد تا پروژه تهیه و تدارک 4 قلم حبوبات(لات دوم و سوم) مورد ضرورت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها برای سال مالی 1399 دارای شماره داوطلبیMOI99-G-2000 به اساس قرارداد چهارچوبی،لات دوم با شرکت خدمات لوژستیکی حارث یاسر، آدرس: کارته نو سرک نانوایی، کابل افغانستان، به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (12525754.28) دوازده میلیون پنجصد و بیست پنج هزار و هفتصد پنجا و چهار اعشاریه بیست و هشت افغانی و قیمت مجموعی حد اکثر مبلغ (15657192.84) پانزده میلیون و ششصد پنجا و هفت هزار یکصد و نود دو اعشاریه هشتاد چهارافغانی، و لات سوم با شرکت رفیع الله بیدار لمتید، آدرس: چوک مرکزی، گردیر، پکتیا افغانستان به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (2912295.2) دو میلیون نه صد و دوازده هزار و دوصد نود پنج اعشاریه دو افغانی و قیمت مجموعی حد اکثر مبلغ(3640368.91) سه میلیون و ششصد و چهل هزار و سه صد شصد و هشت اعشاریه نود یک افغانی عقد میگردد.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک 80 میتره میدان هوائی روبروی شهرک آریا- کابل – افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنای عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۱۰:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد ق. ا ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد،اعطا قرارداد ق.ا.ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۹:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۹:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30، ولات 31 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک .

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30،لات و لات 31 . . .

Back to tenders