اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 9 قلم مواد اعاشوی متفرقه (چای سیاه ، چای سبز، مساله دیگ ، نمک طعام و رب رومی )مورد ضروت آپارات مرکز و زون های ساحوی قوای پولیس

shahab-pro

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک 9 قلم مواد اعاشوی متفرقه (چای سیاه ، چای سبز، مساله دیگ ، نمک طعام و رب رومی )مورد ضروت آپارات مرکز و زون های ساحوی قوای پولیس برای سال مالی 1398 به اساس قرادراد چهارچوبی تحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/98/G-2289/NCB) را به شرکت ذیل اعطا نماید:

شرکت تخم های بذری و خدمات زارعتی انقلاب سبز، دارنده جواز نمبر (37798) و آدرس سرک کارته زراعت کوچه دوم، مرکز بلخ  – افغانستان  

با درنظرداشت مجموع قیمت فی واحد( چای سیاه) (200 افغانی) قیمتتخمینی حداقل (8,942,200) افغانی و قیمت تخمینی حداکثر (11,293,000)افغانی، قیمت فی واحد(چای سبز)  (200 افغانی) قیمت تخمینی حداقل (9,190,600) افغانی و قیمت تخمینی حداکثر (12,254,200) افغانی، قیمتفی واحد(مساله دیگ)  (190 افغانی) قیمت تخمینی حداقل (8,766,980)افغانی و قیمت تخمینی حداکثر (11,689,370) افغانی،  قیمت فی واحد(نمک طعام)  (14 افغانی) قیمت تخمینی حداقل (6,459,950) افغانی و قیمت تخمینیحداکثر (8,613,262) افغانی ، و قیمت فی واحد(رب رومی)  (100 افغانی) و به قیمت تخمینی حداقل (30,699,600) افغانی و قیمت تخمینی حداکثر (40,932,900) افغانی برای سال 1398، اعطاء نماید. 

 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدانهوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۲۱:۱۷
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدراک 22 قلم تجهیزات تکنالوژی مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها

عنوان: تهیه وتدراک 22 قلم تجهیزات تکنالوژی مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها برای سال مالی  1398.

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0059                                         . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۲۱:۱۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد امور تهیه و نصب تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد امور تهیه و نصب تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳۱ - ۲۱:۱۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک پروژه 65 قلم ادویه طبی مورد نیاز ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پروژه 65 قلم ادویه طبی  مورد نیاز ریاست ع . . .

Back to tenders