اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1398

shahab-pro

Publish Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخلهدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1398 به اساس قرادراد چهارچوبیتحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/98/G-2338/NCB) را بهشرکتذیل اعطا نماید:

زون قطعات پروژه های دولتی  و زون قطعات بخش تصدی به شرکت انعام الله برات زوی لمیتد،دارنده جواز نمبر (0101 - 9458)و آدرس سرک چهار سیلو مرکزی، مرکز کابل افغانستان .

زون قطعات پروژه های دولتیبا درنظرداشت  قیمت فی واحد (28افغانی) و به قیمتمجموعی حداقل (31,817,415)افغانی وقیمت مجموعی حداکثر (42,423,220)افغانی و

زون قطعات بخش تصدیبا درنظرداشت  قیمت فی واحد (28 افغانی) و به قیمتمجموعی حداقل (12,925,489)افغانی وقیمت مجموعی حداکثر (17,233,986)افغانیبرایسال 1398، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۲۳:۵۷
Background image

دعوت به داوطلبی قرارداد خریداری یک عراده اسکواتور و یک عراده کرند وزارت امور داخله برای سال مالی 1398

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری یک عراده اسکواتور و یک عراده کرند وزارت امور داخله   . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۲۳:۵۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوره مورد ضرورت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوره مورد ضرورت ریاست عمومی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۲۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه اعمار تعمیر جدید ,یکباب ذخیره آب,حفریک حلقه چاه آب آشامیدنی, چاه سپتیک, سیستم آبرسانی, کانالیزاسیون, سیستم برق تعمیر جدید و ترمیمات آمریت اعمالتخانه 

                                  

  اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر جدید . . .

Back to tenders