اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1398

shahab-pro

Publish Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخلهدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت معینت محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1398 به اساس قرادراد چهارچوبیتحت شماره داوطلبی (NPA/MOI/98/G-2338/NCB) را بهشرکتذیل اعطا نماید:

زون قطعات پروژه های دولتی  و زون قطعات بخش تصدی به شرکت انعام الله برات زوی لمیتد،دارنده جواز نمبر (0101 - 9458)و آدرس سرک چهار سیلو مرکزی، مرکز کابل افغانستان .

زون قطعات پروژه های دولتیبا درنظرداشت  قیمت فی واحد (28افغانی) و به قیمتمجموعی حداقل (31,817,415)افغانی وقیمت مجموعی حداکثر (42,423,220)افغانی و

زون قطعات بخش تصدیبا درنظرداشت  قیمت فی واحد (28 افغانی) و به قیمتمجموعی حداقل (12,925,489)افغانی وقیمت مجموعی حداکثر (17,233,986)افغانیبرایسال 1398، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۹:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارکات یک قلم تیل دیزل محروقاتی مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک و زون 101 وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک قلم تیل دیزل محروقاتی  مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک و زون . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۱:۳۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی دو قلم تیل موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 2 قلم تیل موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۹ - ۹:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور ساختمان و سیستم برق دیپوی چهار اطاقه اسلحه ضرورت قوماندانی امنیه ولایت کاپیسا

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور ساختمان و سیستم برق دیپوی چهار اطاقه اسلحه ضرورت . . .

Back to tenders