اداره پاسپورت در یک هفته اخیر و نیز نگاهی به کارکرد دوماهه این اداره 

moi-af
جمعه ۱۴۰۱/۲/۳۰ - ۱۰:۱۳
ccccccccccccccc

ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله در جریان این هفته، افزون بر سایر پروسه‌های کاری، نزدیک به ۷ هزار جلد پاسپورت را برای متقاضیان توزیع نموده است. برعلاوه خدمات آنلاین؛ برای مریضان، مریضداران، محصلین و کارمندان دولت که به پاسپورت نیاز عاجل داشتند نیز به گونه غیر آنلاین خدمات صورت گرفته است.
 در این هفته جمعآ مبلغ بیشتر از ۷۰ ملیون افغانی عواید از درک خدمات پاسپورت و خدمات ویزه برای اتباع خارجیان از سوی اداره عمومی پاسپورت به خزانه بیت المال واریز شده است.
در حین حال در جریان این هفته در بخش مبارزه با فساد دست آورد های خوبی نیز وجود دارد. مسوولین کشفی اداره پاسپورت موفق شده اند که به تعداد ۱۰ تن از افراد جعل کار و کمیشن‌کار در بخش پاسپورت را شناسایی و بازداشت نمایند. در دو ماه اخیر بیشتر از ۶۰ تن در پیوند به فساد، جعل‌کاری و تقلب در بخش پاسپورت، از سوی مسوولین کشفی بازداشت شده اند.
رهبری ریاست پاسپورت سهولت هارا در راستای عرضه خدمات برای متقاضیان به وجود آورده و از هموطنان گرامی خواهشمند است که به هیچ فردی در مقابل دریافت پاسپورت، پول ندهند. 
ویب سایت اداره پاسپورت بگونه مداوم به روی متقاضیان باز است و هر متقاضی میتواند برای به دست آوردن پاسپورت فورم آنلاین را خانه پری نماید و به درخواست آنان از این طریق، بطور شفاف و بالنوبه رسیدگی صورت میگیرد. 
قابل ذکر است که در دو ماه اخیر، از اول برج حمل سال جاری الی اکنون جمعا حدود ۱۲۵ هزار جلد پاسپورت برای هموطنان ما از سوی اداره مرکزی پاسپورت توزیع شده است که عواید آن، بالغ به ۷۰۰ ملیون افغانی در حساب حکومت واریز گردیده است.
همچان از بخش اتباع خارجیان اداره پاسپورت از مدرک ارایه خدمات ویزه، مبلغ ۱۳۲ هزار دالر عواید در دو ماه اخیر به خزانه بیت المال افزود شده است.