گالری رسانه

.سمینار آموزشی حقوقی برای آمرین کنترول منطقوی حوزات امنیتی کابل برگزار شد

یک بازرگان از چنگ آدم‌ ربایان آزاد و یک تن در پیوند به قضیه بازداشت شد

.منسوبین حوزه پنجم امنیتی پولیس شهر کابل چهار تن را در پیوند به قتل وجعل پول بازداشت نمودند

.استفاده هر نوع مواد مخدر از دیدگاه اسلام حرام است

بازداشت ۷ تن در پیوند به قتل یک خانم (افسر پیشین وزارت امور داخله)

گزارش از فعالیت و کارکرد های حوزه سوم امنیتی پولیس کابل

گزارش از وضعیت امنیتی ولایت بغلان

کشف و ضبط مقادیر هنگفت سلاح و مهمات توسط منسوبین ریاست انتک

برگزاری سیمینار سه روزه برای آمرین کشف حوزه های امنیتی پولیس کابل

مراسم دستاربندی منسوبین پولیس با اشتراک رهبری وزارت امور داخله و وزیر تحصیلات عالی برگزار گردید

.پاسوال مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام از مرکز خدمات عامه وزارت امور داخله دیدن کرد

.فراغت بیشتر از ۴۰۰ تن از مرکز تربیوی پولیس کابل

منسوبین ریاست انتک، ۴ تن را در پیوند به جرایم، سایبری و کمیشن کاری پاسپورت از کابل، بازداشت نمودند

.کشف و ضبط ۲۲ هزار لیتر الکول از شهر کابل، توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر

.کشف و ضبط ۲۲ هزار لیتر الکول از شهر کابل، توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر

نزدیک به ۲۵۰ تن بعد از فراگیری آموزش های مسلکی از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت سند فراغت بدست آوردند

Pagination