گالری رسانه

تدویر سمینار رهنمودی برای منسوبین حوزه هجده هم امنیتی پولیس کابل

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت لغمان

گزارش سالانه وزارت امور داخله در برنامه حسابدهی دولت به ملت

سمینار رفتار نیک پولیس با مردم_ حوزه شانزدهم امنیتی پولیس شهر کابل

کشف و ضبط یک گدام مواد آرایشی تاریخ گذشته از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی

سمینار رفتار نیک پولیس با مردم_ حوزه هفده هم امنیتی پولیس شهر کابل

کشف یک عراده موترسرقت شده از سوی منسوبین ریاست انتک

نیروهای امنیتی جهت تامین امنیت مراسم عاشورا تدابیر ویژه را روی دست گرفته اند

آزمون تثبیت سویه تعلیمی مکاتب شبانه برای مجاهدین

سمینار رفتار خوب پولیس با مردم_ حوزه دوازده هم امنیتی شهر کابل

هفت تن در پیوند به سرقت ۷۹ سیت موبایل، زیورات و پول نقد از مربوطات ناحیه دوم شهر کابل بازداشت شدند.

بهترین زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان_ دومین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه”رح”

سمینار رهنمودی _ حوزه دهم امنیتی پولیس شهر کابل

منسوبین ریاست انتک طی یک عملیات کشفی یک تن رادرپیوندبه تبلیغات منفی علیه امارت اسلامی بازداشت نمودند

سمینار رهنمودی_حوزه نهم امنیتی پولیس شهر کابل

سمینار رهنمودی حوزه سوم‌امنیتی شهر کابل

Pagination