داوطلبانی‌که از طریق رقابت آزاد در پست های مختلف ریاست پاسپورت کامیاب شده بودند، امروز در وظایف شان گماشته شدند

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸ - ۱۴:۱۰
kjhg

سه شنبه، 7 سرطان 1401
الحاج پاسوال عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی پاسپورت وزارت امور داخله  با کارمندانی‌که تازه از طریق امتحان رقابت آزاد به پست های مختلف ریاست پاسپورت راه یافته بودند، نشستی را برگزار کرد.
رئیس عمومی پاسپورت در این دیدار ،کارمندان جدیدالشمول  را متوجه وظایف و مسوولیت های شان ساخت و خطاب به آنان گفت: پس از این، مسوولیت های بزرگی که همانا خدمت صاداقانه به مردم است، بدوش شما قرار گرفته است و توقع میرود که این مسوولیت را با کمال صداقت و ایمان داری انجام دهید.
آقای حمدی با اشاره به این‌که، اداره پاسپورت یکی از ادارات خدماتی بوده که روزانه به هزار ها مراجعین در این اداره مراجعه میکنند، گفت که برخورد خوب و اخلاق نیک از جمله خصلت های پیغمبر بزرگ اسلام است مسوولین وکارمندان این اداره نیز با پیروی از رفتار پیامبر اسلام، با مراجعین و مردم که در ریاست پاسپورت مراجعه مینمایند، با اخلاق نیک و  برخورد خوب رفتار نموده و به کارهای آنان رسیدگی به موقع نمایند.
الحاج پاسوال عبدالحکیم حمدی همچنان پابندی و حضور به وقت کارمندان در وظایف را یک امر مهم خواند و به کارمندان تازه شمول  هدایت داد که تمام اصول و مقررات اداره را جدا مراعات نموده و وظایف شان را متعهدانه و صادقانه انجام دهند.
ریاست عمومی پاسپورت جهت ارایه خدمات بهتر و رسیدگی به موقع به مراجعین و متقاضیان، افزون برکارمندان رسمی، به تعداد 86  بست قراردادی را از طریق پروسه رقابت آزاد اعلام نمود. امتحان این بست ها به تاریخ 27 ثور سال جاری برگزار گردید و از میان 300  تن اشتراک کننده 86  تن آنان که دارای نمرات بلند بودند را انتخاب و امروز در بخش های مختلف اداره پاسپورت به وظایف شان استخدام گردیدند.