مدیر عمومی دیتابیس

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۲:۱۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی دیتابیس
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست هماهنگی ولایتی
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر بخش    
گزارش¬گیر از:    ندارد.
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:   تنظیم و ایجاد سیستم دیتابیس، جمع آوری و ثبت معلومات و ارقام در دیتابیس مربوطه بصورت دقیق و اپدیت آن در وقت ضرورت.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    طراحی و ترتیب دیتابیس موثر و درج تمام معلومات در سیستم.
•    انکشاف سیستم های دیتابیس در مطابقت به اهداف و نیاز مندی های اداره.
•    ذخیره سازی و به روز رسانی معلومات جمع اوری شده در سیستم معلوماتی و مراقبت از تمام اطلاعات و معلومات درج شده در دیتابیس.
•    درج نمودن معلومات در دیتابیس حفظ و نگهداری ، جلوگیری دیتا های ثبت شده از ویروس.
•    جمع آوری تمام دیتا ها و ثپت آن در دیتابیس حفظ و نگهداری آن بصورت سیستماتیک.
وظایف مدیریتی: 
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی لازم با دیپارتمنت های داخل ریاست  جهت بهبود امور فعالیتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:(کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، پروگرامنگ، انجنیری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکورتی)  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: نیاز ندارد. 
3.    مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies