پروژه تهیه وتدارک ( ۱۴) قلم تجهیزات مخابروی و پروژه تهیه و تدارک ۹ قلم اجناس و لوازم تاسیسات ترافیکی ریاست های وزارت امورداخله

moi-af

Publish Date

Closing Date

       وزارت امورداخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه های تهیه وتدارک ( ۱۴) قلم تجهیزات مخابروی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله و پروژه تهیه و تدارک ۹ قلم اجناس و لوازم تاسیسات ترافیکی مورد ضرورت ریاست عمومی ترافیک اشتراک نموده و سافت سند معیاری درخواست نرخگیری پروژه های فوق الذکر را از آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده، و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج سند معیاری درخواست نرخگیری طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته به روز سه شنبه مورخ ۱/قوس/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به آمریت تدارکات اجناس، ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 متره میدان هوایی بین المللی کابل افغانستان ارایه نمایند . آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد 

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۱۰:۴۱
Background image

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه های ذیل :

1-    تهیه و تدارک ۸ قلم وسایل سپورتی مورد نیاز قومندانی عمومی تعلیم و تربیه.
2-    تهیه و تدارک 61 قلم مواد تعلیمی و قرطاسیوی مورد نیاز قومندانی عمومی تعلیم وتربیه.
3-    تهیه و تدارک . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۱:۲۲
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۶ - ۱۵:۱۸
Background image

دعوت به داوطلبی

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

پروژه اعمار یک باب برج ترصد رجال برجسته، الماری های فلزی . . .

Back to tenders