پروژه تدارک 54 قلم قرطاسیه باب  مورد ضرورت قومندانی عمومی تعلیم و تربیه

moi-af

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:
وزارت امور داخله در نظر دارد، پروژه تدارک 54 قلم قرطاسیه باب  مورد ضرورت قومندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1401  به اساس قرارداد باالمقطع را تحت شماره داوطلبی (MOI/1401/G-0024) را به شرح ذیل اعطا نماید:
پروژه تدارک 54 قلم قرطاسیه باب : به شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی عذیر شهاب  دارنده جواز نمبر(81231)آدرس: بادام باغ ناحیه 4– کابل افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ( 5،775،540) پنج ملیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار پنجصد و چهل افغانی، اعطای قرارداد میگردد.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
 

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ - ۱۰:۰
Background image

امور اعمار چهار باب برج ترصد، ترمیم دیوار احاطه، دروازه های زرهی، جالی فنس و سایه بان های راه ورودی و خروجی ضرورت مقام محترم ولایت بلخ

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

امور اعمار چهار باب برج ترصد، ترمیم دیوار احاطه، دروازه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۱۲:۲
Background image

امور وصل برق قوماندانی امنیه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

امور وصل برق قوماندانی امنیه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ - ۸:۴۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی یک پروژه امور ساختمانی

دعوت به داوطلبی

 

شماره

نام پروژه

شماره دعوت به داوطلبی

تضمین آفر

1

امور کانکریت ریزی سرک مشترک قوماندانی امنیه و ولسوالی . . .

Back to tenders