نشست هماهنگی با نهادهای همکار در امر مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ - ۱۱:۱
gfdgdgdgd


این نشست به رهبری الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق آخند معین مبارزه با مواد مخدر با همکاری هشت سازمان همکار که تجربه کافی در زمینه مبارزه با مواد مخدر داشتند برگزار شد.
آقای معین علاوه بر خوش آمدگویی از سازمان های همکار که در امر کنترول مبارزه با مواد مخدر نقش دارند سپاسگزاری نموده و خواستار همکاری های بیشتر آنها در امر مبارزه با مواد مخدر گردید.
نمایندگان حاضر در جلسه توضیحاتی در خصوص وظایف و امکانات خود ارائه کردند و قول همکاری کامل دادند