تهیه کننده نصاب، مدیریت ع نصاب تعلیمی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

- دررابطه به ترتیب نصاب های تعلیمی درصورت نیازمندی برویت تعلیمات درمراکزتعلیمی قوماندانی ع تعلیم وتربیه .

-لکچرنوت ها و قوانین را ترتیب ، تنظیم وتهیه نموده وبعد ازتدقیق وارزیابی وابرازنظرجهت طبع وچاپ درنشرات وزارت ، عندالضرورت ازطریق مطبع های شخصی چاپ وبه مراکزتعلیمی ارسال بدارند.

تهیه وترتیب دفاتروژورنالهای مورد نیازوضرورت مدیریت عمومی .

-توحید راپورکاری اعضای مدیریت وتهیه راپورهفته وار، ماهوار، ربعوار، شش ماهه وسالانه به مدیرعمومی وقوماندان عمومی تعلیم وتربیه .

-مراقبت ازحفظ اسناد، تنظیم دیتابیس برای دسترس معقول، مطمئن وسریع به اسناد مربوط

مراقبت ازتامین پاکی وصفائی نظافت دفاترواستفاده مناسب ازتجهیزات وتسهیلا ت دفتروصرفه جوئی دراستفاده ازقرطاسیه ودیگرموارد .

 

تهیه کننده نصاب، مدیریت ع نصاب تعلیمی

  •    عنوان وظیفه

سمونمل

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

                                                             شرایط متقاضی     

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies