تهیه و تدارکا پروژه یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1400 شماره دعوت به داوطلبی: MOI99-G-2032-REBID

moi-af

Publish Date

Closing Date

تهیه و تدارکا پروژه یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1400 شماره دعوت به داوطلبی: MOI99-G-2032-REBID
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1400 که شامل قوماندانی های امنیه ولایات (بغلان، جوزجان، پکتیا، فاریاب، بدخشان، کنر، غور، تخار، لغمان، نورستان و خوست) از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی کاپی شرطنامه مربوطه را از آمریت اجناس ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورد، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته مطابق تاریخ فوق به ریاست تدارکات وزارت امورداخله واقع سرک 80 میتره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، کابل-افغانستان، ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
همچنان تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی طبق شرطنامه اخذ می گردد. و جلسه آفرگشایی هم زمان با ختم میعاد تسلیمی آفر در مقر ریاست تدارکات وزارت امور داخله تدویر می گردد.
نوت: قابل ذکر است که موضوعی فوق الذکر در قوماندانی امنیه ولایات متذکره نیز به نشر سپرده شود. و اگر کدام تفاوت میان شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد، متن شرطنامه مدار اعتبار است.
 

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۱:۵۷
Background image

پروژه تهیه و تدارک 12 قلم عینیات مفروشات مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۹:۳۶ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک پنج قلم عینیات البسوی مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۹:۳۵ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم دریشی افرادی در دو رنگ مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .

Back to tenders