تصمیم اعطای قرارداد زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه

shahab-pro

Publish Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه ولایات برای سال مالی 1398  به اساس قرارداد چارچوبی را تحت شماره داوطلبی (NPA/MoI/98/G-2322/NCB) ، را به شرح ذیل اعطا نماید:

اپارات مرکزی و زون 101 آسمایی پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) : شرکت یاران اصیل لمیتد  دارنده جواز نمبر (0101-19474) و آدرس سرک چهار قلعه فتح الله مرکز  کابل کابل افغانستان برای اپارات مرکزی و زون 101 آسمایی پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) قیمت فی واحد چوب بلوط مبلغ  9.25  افغانی ، قیمت مجموعی حد اقل  چوب بلوط مبلغ 23,291,120.75 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب بلوط تخمیناً مبلغ  31,054,830.75 افغانی قیمت فی واحد چوب ارچه مبلغ  9.25  افغانی قیمت مجموعی حد اقل  چوب ارچه مبلغ 5,175,254.75  افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب ارچه تخمیناً مبلغ    6,900,337.2 افغانی

 

زون 202 شمشاد و 303 سپن غر پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه):  شرکت محمد ولی سلیم زوی  دارنده جواز نمبر (0101-18556) و آدرس  دهن چمن حضوری ولید مارکیت مرکز کابل کابل  افغانستان برای زون  202  شمشاد پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) قیمت فی واحد چوب بلوط مبلغ  8.30 افغانی ، قیمت مجموعی حد اقل  چوب بلوط مبلغ 29,351,314.90  افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب بلوط تخمیناً مبلغ  39,135,081افغانی قیمت فی واحد چوب ارچه مبلغ  7.50  افغانی قیمت مجموعی حد اقل  چوب ارچه مبلغ 3,191,295 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب ارچه تخمیناً مبلغ    4,255,056 افغانی

 

و برای زون 303 سپین غر پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) قیمت فی واحد چوب بلوط مبلغ  9 افغانی ، قیمت مجموعی حد اقل  چوب بلوط مبلغ  45,216,711افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب بلوط تخمیناً مبلغ 60,288,948  افغانی قیمت فی واحد چوب ارچه مبلغ 6.90 افغانی قیمت مجموعی حد اقل  چوب ارچه مبلغ 2,851,135.2 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب ارچه تخمیناً مبلغ   3,801,513 افغانی

زون 404 میوند پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه): کندهار حاجی خدای رحیم لوجستکی شرکت  دارنده جواز نمبر (D-04-1747) و آدرس سپین بولدک شهیداغا ته نژدی سپین بولدک کندهار-  کندهار افغانستان برای زون  404  میوند پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) قیمت فی واحد چوب بلوط مبلغ 7.90 افغانی ، قیمت مجموعی حد اقل  چوب بلوط مبلغ 30,031,075 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب بلوط تخمیناً مبلغ  40,041,434افغانی قیمت فی واحد چوب ارچه مبلغ  7.90 افغانی قیمت مجموعی حد اقل  چوب ارچه مبلغ 2,351,419 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب ارچه تخمیناً مبلغ    3,135,225.60افغانی

 

زون 505 بست پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه): شرکت خان ذاکری لمیتد  دارنده جواز نمبر (27-59) و آدرس هرات بازار انصاری پلازه تجارت خانه نمبر 411مرکز کندهار -کندهار افغانستان برای زون  505 بست پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه) قیمت فی واحد چوب بلوط مبلغ 6.6.995 افغانی ، قیمت مجموعی حد اقل  چوب بلوط مبلغ 6,622,425.315 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب بلوط تخمیناً مبلغ  8,829900.420 افغانی قیمت فی واحد چوب ارچه مبلغ  6.995 افغانی قیمت مجموعی حد اقل  چوب ارچه مبلغ  1,022,892.840 افغانی و به قیمت مجموعی حد اکثر چوب ارچه تخمیناً مبلغ    1,363,857.120افغانی

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدان هوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

           این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال مالی 1399 و 1400

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا ولایت نیمروز پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۲:۶
Background image

پروژه جمع آوری اجناس جا بجا شده در دفاتر و منازل کاندیدان ریاست جمهوری سال  1398

 تحت شماره داوطلبی MOI99-S-0055

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه جمع آوری اجناس جا بجا شده در دفاتر و منازل کاندیدان ریاست جمهوری . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۸:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

 

بدینوسیه به تاسی از فقره(2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی . . .

Back to tenders