برگزاری محفل فراغت ( 45) تن از مجاهدین از یک دوره آموزشی ارتقای ظرفیت در معینیت مبارزه علیه مواد مخدر!

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۹ - ۲۰:۷
shshs

پنجشنبه 19 جوزا 1401

ابتدا محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط قاری صاحب جلیل احمد آغاز گردید.

نخست مولوی حسیب الله احمدی رییس دفتر مقام معینیت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی اشتراک‌کننده‌گان, هدف از راه اندازی همچون سیمینارها را بنمظور بلند بردن ارتقای ظرفیت مجاهدین در بخش شناخت انواع مواد مخدر، تلاشی منازل, برخورد نیک بامردم , ترتیب دوسیه‌ها و گرفتاری فروشنده گان و قاچاقبران مواد مخدر عنوان نمودند.

بعدأ محترمان هریک مولوی عبدالقدیم فضلی ریس تحقیق ومطالعات ومفتی مولوی محمد الله احمدی ریس عمومی عملیاتی هریک باالنوبه در رابطه به نگهداری بیت المال, اطاعت آمرین, اعمال نیک, اتحاد واتفاق بودن و محبت داشتند در بین همکاران صحبت نمودند.
سپس الحاج ملا عبدالحق آخند همکار معین مبارزه علیه مواد مخدر فراغت ( 45) تن از مجاهدین را از دور چهارم کورس 20 روزه ارتقای ظرفیت که از سوی استادان مجرب مرکز تربیوی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر دایر گردیده بود تبریک گفته واز مجاهدین و فارغین کورس خواستند به فرمان عفو عمومی عالیقدر امیر المومینین عمل کنند و در جریان وظایف از آموخته هایتان برخورد مسلکی نموده وبا مردم رویه نیک نماید.

متعاقبأ برای ( 45) تن از فارغین کورس از سوی رهبری معینیت تحایف نقدی وتصدیق نامه توزیع گردید.

در آخر مجلس با دعایه خیر توسط مولوی صاحب عبدالرحمن قاسمی معاون ملکی معینیت به پایان رسید.