برای تعداد 33 تن از فارغین کورس کوتاه مدت کریمنال تخنیک تصدیق نامه اهدا گردید.

moi-af
شنبه ۱۴۰۰/۸/۸ - ۱۴:۲
Image

 

امروز پنج شنبه مورخ 21 /3/1443 برای تعداد 33 تن از کارمندان که در کورس کوتاه مدت آموزشی کریمنال تخنیک اشتراک ورزیده بودند طی مراسم خاص در تالار مقام وزارت امور داخله تصدیق نامه برایشان اهدا گردید.
در آغاز این مراسم مولوی محمد حسین رییس اداره کریمنال تخنیک روی اهمیت کریمنال تخنیک بحث و صحبت نمود . مولوی محمد حسین از فارغین خواست تا در از این دوره آموزشی استفاده موثر نموده و از فساد اداری که دولت قبلی به آن مواجه بود اجتناب ورزیده و باعث سرگردانی مراجعه کنندگان نگردند . 
مراسم با اهدای تصدیق نامه های برای فارغین خاتمه یافت .