د مطبوعات او عامه اریکه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
عبدالنافع "تکور" سخنگوی  وزارت امور داخله 0789838889  
معلومات عمومی   0202201758